ศูนย์ภาษา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ข่าวสาร

กิจกรรม
ส.ค. 63 จัดสอบ Placement Test
ก.ย. 63 อบรมออนไลน์พัฒนาสมิทธิภาพอังกฤษ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ more
ประโยคเก๋ๆจากเพลงฮิต
เผ็ด แซ่บลืม Nails Hair Hips Heels !
สตรีทฟู้ดส์ย่านสีลม
วันนี้คุณ Mark กับเพื่อนจะพาพวกเราไปกินอาหารสตรีทฟู้ดส์ย่านสีลมกันจะมีร้านไหนมีเมนูอะไรน่ากินบ้างมาด้วยกันเลย
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษา AFS
วันนี้เราจะพาไปสำรวจบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ฯกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ more
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
เหมาจ่ายภาคการศึกษาละ 7,500 บาทสามารถกู้ กยศ.ได้ สามารถประกอบอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต ล่าม นักแปล มุ่งพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ทำงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
กำหนดการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่ ผ่านระบบออนไลน์ ปีการศึกษา 2563 วันที่ 22 มิถุนายน 2563 หมายเหตุ : หากนักศึกษาไม่ลงทะเบียน จะถือว่าไม่ผ่านการปฐมนิเทศนักศึกษาใหม่
การรายงานตัวออนไลน์ ปีการศึกษา 2563
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ขอชี้แจงขึ้นตอนการส่งเอกสารรายงานตัว Online ของนักศึกษาใหม่ มทร.ล้านนา ประจำปีการศึกษา 2563
โครงการ more
การพัฒนาสมิทธิภาพทางภาษาอังกฤษ
มุ่งพัฒนานักศึกษาให้เกิดความรู้ความเข้าใจและเชี่ยวชาญด้านการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็นการอบรมอย่างเข้มข้นก่อนนักศึกษาจะจบการศึกษาเพื่อไปประกอบอาชีพต่อไปในอนาคต
โครงการ LC Voice Season 2
โครงการที่ส่งเสริมให้นักศึกษามีความกล้าแสดงออก สามารถใช้ภาษาอังกฤษออกเสียง นำเสนอตัวตนผ่านเพลงสากล และมีความมั่นใจในการใช้ภาษาอังกฤษ
โครงการ LC Talk Season 3
ส่งเสริมให้เกิดบรรยากาศการใช้ภาษาอังกฤษโดยวิทยากรนำเสนอเนื้อหาน่าสนใจเป็นภาษาอังกฤษสั้นๆ และผู้เข้าร่วมอบรมได้รับประสบการณ์ภาษาอังกฤษจากการฟัง
footer