ศูนย์ภาษา น่าน

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน

ข่าวสาร

กิจกรรม
ส.ค. 66 อบรมเตรียมความพร้อม CEFR
ก.ค. 66 ประกวดคลิปสั้นภาษาอังกฤษ
เรียนรู้ภาษาอังกฤษ more
ประโยคเก๋ๆจากเพลงฮิต
เผ็ด แซ่บลืม Nails Hair Hips Heels !
English with Ajarn Stuart
It is natural to feel confused at times. We want to let someone know that you don't understand.
เรียนรู้ภาษาอังกฤษกับนักศึกษา AFS
วันนี้เราจะพาไปสำรวจบริเวณคณะวิทยาศาสตร์ฯกัน
ข่าวประชาสัมพันธ์ more
หลักสูตรปริญญาตรี 4 ปี ภาษาอังกฤษ
สามารถกู้ กยศ.ได้ สามารถประกอบอาชีพ เช่น ครู อาจารย์ แอร์โฮสเตส-สจ๊วต ล่าม นักแปล มุ่งพัฒนาความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อใช้ทำงานและศึกษาต่อในระดับที่สูงขึ้น
รับสมัครนักศึกษาใหม่ ปีการศึกษา 2567
ติดต่อสอบถาม : งานรับสมัครนักศึกษา โทรศัพท์ : 0 5471 0259 ต่อ 7253 (ในวันและเวลาราชการ)
เรียนออนไลน์ระบบ EPD
สำหรับนักศึกษาที่มีเรียนในรายวิชาภาษาอังกฤษเชิงวิชาการ Academic English เขตพื้นที่น่าน
โครงการและกิจกรรม more
อบรมเตรียมความพร้อม CEFR
สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ตามกำหนดการได้ ฟรี ทั้งนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม เวลา 16.30-18.30น. อาคารปฏิบัติการเกษตรชีวภาพ ห้อง ABL 201, ABL 204
โครงการประกวดทำคลิปสั้นภาษาอังกฤษ
ทำคอนเทนต์คลิปสั้นสนุกๆนำเสนอเกี่ยวกับ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา น่าน โดยใช้ภาษาอังกฤษสื่อสารให้น่าสนใจ
โครงการอบรมเตรียมความพร้อมสอบ TOEIC
7-15 ส.ค.66 สามารถเข้าร่วมอบรมออนไลน์ตามกำหนดการได้ ฟรี ทั้งนักศึกษาและผู้สนใจเข้าร่วม
footer